Oplysning om adresseændring


For at lette administrationens arbejde i forbindelse med registrering af familiemedlemmernes kontaktoplysninger beder vi jer venligst om at kontakte administrator, såfremt jeres kontaktoplysninger ændres.

Du/I gøres opmærksom på, at modtagne kontaktoplysninger opbevares af administrator til brug for udsendelse af indkaldelse til familiemødet, som afholdes hvert 4. år. Modtagne oplysninger vil som minimum blive opbevaret i et år. Administrator vil en gang om året (ved juletid) skrive ud til alle familiemedlemmer, som administrator har registreret kontaktoplysninger på. Såfremt kontaktoplysninger ikke her kan blive bekræftet vil oplysningerne blive slettet, hvilket tillige betyder, at du/I ikke modtager indkaldelse til det næstkommende familiemøde.

Oplysningerne opbevares og behandles i overensstemmelse med persondataforordningen.

Ved at oplyse administrator om dine kontaktoplysninger vil du/I samtidig samtykke til, at administrator opbevarer oplysningerne i overensstemmelse med ovenstående.

Aubertins Familielegat