Bestyrelsen


Bestyrelsen er sammensat af 3 bestyrelsesmedlemmer som er valgt på en valgforsamling, jf. vedtægternes 7-8. Bestyrelsens medlemmer er:

Advokat Kristine Zeest leth (formand): download CV

Kim Dyre Jespersen (medlem): download CV

Knud Edinger (medlem): download CV


Som følge af moderniseringen af lov om erhvervsdrivende fonde skal bestyrelsen, jf. § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde redegøre for, hvorledes de forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede Anbefalinger for god Fondsledelse. Denne redegørelse skal optages i ledelsesberetningen i årsrapporten eller på fondens hjemmeside. Redegørelsen kan downloades her.

Aubertins Familielegat