Valgforsamling


I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes familiens medlemmer hvert fjerde år til valgforsamling, hvor 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer og administrator vælges i henhold til vedtægternes § 7.

Næste valgforsamling afholdes i juni 2024

På valgforsamlingen den 26. februar 2019 blev Kim Dyre Jespersen valgt ind i bestyrelsen.

Cand.jur Saskia Krüger Larsen blev den 28. marts 2019 valgt som bestyrelsesformand og administrator.
Saskia Krüger Larsen har deponeret sin bestalling per 31/12 2022

Aubertins Familielegat