Legatets ejendom


Legatet ejer en ejendom beliggende Nørrebrogade 177, Sorgenfrigade 1, 2200 København N.
Legatet udlejer lejligheder i den legatet tilhørende ejendom, og familiens medlemmer har fortrinsret til at leje disse lejligheder. Ønsker man at skrives på ventelisten, skal administrator. kontaktes.
Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde den 17. oktober 2011 besluttet, at bestyrelsen fremover giver fortrinsstilling til at leje lejligheder i den af legatet tilhørende ejendom til 2 ugifte familiemedlemmer under 25 år som ansøger sammen i forhold til andre ugifte familiemedlemmer under 25 som søger alene.

Du/I gøres opmærksom på, at modtagne oplysninger til brug for ventelisten registreres på ventelisten, som opbevares af administrator til brug for et eventuelt ledigt lejemål. Det skal endvidere oplyses, at oplysningerne som det mindste vil blive gemt, så længde du/I ønsker at stå på ventelisten.

Oplysningerne opbevares og behandles i overensstemmelse med persondataforordningen.

Ved at anmode administrator om at blive skrevet på ventelisten vil du/I samtidig samtykke til, at administrator registrerer oplysningerne på ventelisten, og at administrator ved en konkret stillingtagen til tildeling af et eventuelt ledigt lejemål deler dette med bestyrelsen.


Lejere i ejendommen – indvendig vedligeholdelse

Lejerne kan i henhold til lejelovens regler anvende den til lejemålet tilhørende vedligeholdelseskonto til indvendig vedligeholdelse. Ved indvendig vedligeholdelse forstås som udgangspunkt vedligeholdelse af lejligheden med maling, tapetsering og lakering af gulve (inkl. en mellemslibning)

Med maling forstås alle malbare flader (vægge, lofter mv. samt al træværk) og om nødvendigt også den indvendige side af vinduer, døre, radiatorer mv.

Lejeren kan som udgangspunkt kræve, at udlejeren foretager indvendig vedligeholdelse, når det er nødvendigt, og udgiften kan afholdes af det beløb, der er til rådighed på den indvendige vedligeholdelseskonto. Det er dog udlejers vurdering og afgørelse om lejligheden trænger – dvs. alt arbejde skal godkendes skriftligt af udlejer inden igangsætning.

For at kunne vurdere om lejligheden trænger til indvendig vedligeholdelse er det vigtigt, at lejeren inden ansøgning til ejendomsadministrator tager kontakt til ejendommens vicevært – så han kan besigtige lejlighedens stand.

For at lette ejendomsadministrators stillingtagen til lejernes ansøgning har administrator i fællesskab med ejendomsadministrator udarbejdet et ansøgningsskema, som lejerne bedes anvende, når de søger om at anvende midler fra vedligeholdelseskontoen til den indvendige vedligeholdelse. Ansøgningen kan hentes her. Ansøgningen bedes udfyldes, dateres, underskrives og sendes med de fornødne bilag til ejendomsadministrator.

Aubertins Familielegat